Advies en Organisatie


kinderopvang.besteoverzicht.nl


Maak startpagina | Voeg toe aan favorieten


Overzicht
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gesponsorde links
Advies en Organisatie
De Booij
De Booij
http://www.debooij.org/

Diamond-E Consulting
Diamond-E Consulting
http://www.diamond-e.nl/

Calm Veiligheidsadviesbureau
Calm Veiligheidsadviesbureau
http://www.calm.nl/

Buro Impro
Buro impro: acteurs en actrices voor praktijksimulaties, improvisatietheater en acts.
http://www.buroimpro.nl/

Buro 8020
buro 8020
http://www.buro8020.nl/

DZ Maatschap & Partners
DZ Maatschap & Partners
http://www.dzmaatschap.nl/

Ergonomische trainingen
Ergonomische trainingen
http://www.confriends.nl/

Horstbos Advies
Horstbos Advies
http://www.horstbos.nl/

GrapefruIT b.v.
Grapefruit bouwt en implementeert oplossingen binnen ms office en ontwikkelt oplossingen voor relatie-, dossier- en documentbeheer.
http://www.grapefruit.nl/

Firm talk
Firm talk is gespecialiseerd in het vraaggericht werken in de not-for-profit sector. firm talk maakt heldere en zakelijke analyses, onderbouwt ze met feiten en vertaald ingewikkelde materie naar de dagelijkse praktijk
http://www.firmtalk.nl/

Facilitaire Kosten
Om uw facalitaire kosten onder controle te krijgen en te houden
http://www.facilitycostcontrol.nl/

Bureau Vyvoj
Vyvoj: kinderopvang met beleid
http://www.vyvoj.nl/

Bureau VanZuylen B.V.
Van zuylen maatschap
http://www.bureauvanzuylen.nl/

Allure-Coaching
Allure-Coaching
http://www.allure-coaching.nl/

Ayit Consultancy
Ayit Consultancy
http://www.ayit.nl/

Advies in kinderopvang
Advies in kinderopvang
http://www.saltoadvies.nl/

ADOP-Aeris (Pers &Sal adm.)
ADOP-Aeris (Pers &Sal adm.)
http://www.adop-aeris.nl/

2-Rescue
2-rescue in geldrop en amersfoort is een bedrijf dat zich bezighoudt met advies en studie met betrekking tot hulpverlening en preventie.
http://www.2-rescue.nl/

Babywerk
Babywerk
http://www.babywerk.net/

BGL: mens en organisatie
Coaching,enneagram,hypnotherapie,nlp,loopbaanadviseur,bedrijfstraining,managementtraining,teamtraining,assessment,communicatietraining
http://www.bgl.nl/

Bureau Vanduuren
Van duuren maatschap
http://www.bureauvanduuren.nl/

Bureau Niche
Niche werkt aan verbetering van de ecologische, esthetische, streekeigen en recreatieve kwaliteiten van landelijke gebieden en aan het verbeteren van speelruimte voor kinderen. onze deskundigheid en ervaring betreffen projectontwikkeling, procesmanagement, advies, training, communicatie en educatie.
http://www.bureauniche.nl/

Bureau Mutant
Bureau MUTANT is een bureau voor de kinderopvang, het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 1989 ontwikkelen wij methodieken en trainingen voor beroepskrachten, managers en gebruikers, doen praktijkgericht onderzoek, verzorgen publicaties en adviseren aan instellingen en overheden.
http://www.mutant.nl/

Bureau Akta
Akta, onderzoeks- en adviesbureau voor ruimtegebruik adviseert over afstemming van gebouwen op gebruikers vanuit omgevingspsychologische kennis in welzijnszorg en gezondheidszorg
http://www.akta.nl/

JSO ondersteuning
JSO ondersteuning
http://www.jso.nl/

KiddoStaff
KiddoStaff
http://www.kiddostaff.nl/

Smart Group Consulting
Smart Group Consulting
http://www.smartgroup.nl/

Soab
Schmitz organisatie en advies bureau
http://www.schmitz-oab.nl/

Ruimte voor Bedrijven
Ruimte voor Bedrijven
http://www.vastplan.nl/

Radar Benchmarkonderzoek
Radar Benchmarkonderzoek
http://www.radarkinderopvang.nl/

Preventiemedewerker
Preventienetwerk, een netwerkorganisatie van aspirant preventiemedewerkers en ergocoaches op het terrein van arbeid, arbeidsorganisatie en arbeidsomstandigheden. ergocoaches voor alle branches. ergocoaches,ergocoaches zijn spil in permanente training’ aandacht voor fysieke belasting is een vorm van kwa teitsdenken. ergocoach preventiemedewerker - rsi training, preventie & advies. preventiecoach.nl preventiemedewerker.nl arbo training & advies bij rsi, rugklachten en stress. - ergomotion bedrijfsoefentherapie: arboplein, preventieplein trainingen voor rsi preventie, stress hantering en rugscho ng als onderdeel van of aanvul ng op uw arbo zorg.ondersteunende diensten hebben baat bij een ergocoach, ergocoaches kunnen inspelen op vragen uit de praktijk. ergocoaches verankeren het arbobeleid in de praktijk. zorg dat arbobeleid wordt geborgd’ ergocoach signaleert moge jkheden tot verbetering’ investeren in didactische vaardigheden’ wat gaat er 1 ju veranderen in de organisatie van de deskundige ondersteuning op het gebied van arbeidsomstandigheden en verzuim. die kennis delen we met u door het geven van advies en door het opleiden en trainen van mensen binnen uw organisatie.veranderingen voor ondernemingsraad en de arbo-coördinator? ‘arbo-management, preventiemedewerkers en medezeggenschap’ de preventiemedewerke en ergocoach adviseert en motiveert medewerkers om de fysieke belasting b jvend te verlagen en geeft groepsgewijs preventieve instructies en presentaties. daarnaast analyseert de ergocoach op organisatieniveau de bestaande situatie omtrent de fysieke belasting en rapporteert de bevindingen aan de belanghebbenden, zoals de teamleider, zorgcoördinator en directie. basis cursus behandelt de taken en functie van de preventie medewerker. preventiemedewerker gaat dieper in op een aantal onderwerpen welke binnen het takenpakket van de preventie medewerker vallen. om zijn taken goed uit kunnen voeren moet de preventiemedewerker.arbeidsomstandigheden in het bedrijf kennis hebben en gebruik kunnen maken van (door branche-instanties) ontwikkelde instrumenten en materiaal het uitvoeren van een (branche) ri&e en het plan van aanpak.draagvlak mensen en partijen kennen die op ontbrekende terreinen deskundigheid kunnen leveren en het inrichten en uitvoeren van een goed arbobeleid op de hoogte zijn van de manier waarop de aanwezige arborisico's zo laag mogelijk kunnen worden. deze risico's zijn beschreven in de risico-inventarisatie en evaluatie (rie). hoe groter de risico's in het bedrijf, hoe hoger het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker. de risico-inventarisatie en -evaluatie van het bedrijf en het bijbehorende plan van aanpak vormen de basis voor wat de preventiemedewerker moet weten. de preventiemedewerker is bij voorkeur een medewerker uit uw eigen bedrijf. in bedrijven tot 15 werknemers mag u als werkgever deze taken op zich nemen. de kennis van de preventiemedewerker moet afgestemd zijn op de risico's binnen uw bedrijf.
http://www.preventienetwerk.nl/

Trainingsadvies en Bemiddeling
De juiste trainer bij het juiste project
http://www.detrainersmakelaar.nl/

Van Gerrevink Advies
Van Gerrevink Advies
http://www.vangerrevinkadvies.nl/

XS2Quality Kinderopvang
Xs2quality is dé specialist in klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoek. wij helpen u de dienstverlening van uw organisatie naar een hoger niveau te tillen.
http://www.xs2quality.nl/

Walvis Consulting
Walvis consultinggroep voor organisatiekennis en -vaardigheden
http://www.walviscg.nl/

Viermin-advies en training
Viermin-advies en training
http://www.viermin.nl/

VDMA Onderzoek
vDMA Onderzoek
http://www.vdma.nl/

Preventiecoach
Opleiding preventiemedewerker in 2 dagen , praktisch pragmatisch voor doeners en denkers. preventienetwerk, een netwerkorganisatie van aspirant preventiemedewerkers en ergocoaches op het terrein van arbeid, sociale zekerheid, arbeidsorganisatie en arbeidsomstandigheden. ergocoaches voor alle branches. ergocoaches,ergocoaches zijn spil in permanente training’ aandacht voor fysieke belasting is een vorm van kwa teitsdenken. ergocoach preventiemedewerker - rsi training, preventie & advies. preventiecoach.nl preventiemedewerker.nl arbo training & advies bij rsi, rugklachten en stress. - ergomotion bedrijfsoefentherapie: arboplein, preventieplein trainingen voor rsi preventie, stress hantering en rugscho ng als onderdeel van of aanvul ng op uw arbo zorg.ondersteunende diensten hebben baat bij een ergocoach, ergocoaches kunnen inspelen op vragen uit de praktijk. ergocoaches verankeren het arbobeleid in de praktijk. zorg dat arbobeleid wordt geborgd’ ergocoach signaleert moge jkheden tot verbetering’ investeren in didactische vaardigheden’ wat gaat er 1 ju veranderen in de organisatie van de deskundige ondersteuning op het gebied van arbeidsomstandigheden en verzuim. die kennis delen we met u door het geven van advies en door het opleiden en trainen van mensen binnen uw organisatie.veranderingen voor ondernemingsraad en de arbo-coördinator, arbo-management, preventiemedewerkers en medezeggenschap,de preventiemedewerke en ergocoach adviseert en motiveert medewerkers om de fysieke belasting blijvend te verlagen en geeft groepsgewijs preventieve instructies en presentaties. daarnaast analyseert de ergocoach op organisatieniveau de bestaande situatie omtrent de fysieke belasting en rapporteert de bevindingen aan de belanghebbenden, zoals de teamleider, zorgcoördinator en directie. basis cursus behandelt de taken en functie van de preventie medewerker. preventiemedewerker gaat dieper in op een aantal onderwerpen welke binnen het takenpakket van de preventie medewerker vallen. om zijn taken goed uit kunnen voeren moet de preventiemedewerker.arbeidsomstandigheden in het bedrijf kennis hebben en gebruik kunnen maken van (door branche-instanties) ontwikkelde instrumenten en materiaal het uitvoeren van een (branche) ri&e en het plan van aanpak.draagvlak mensen en partijen kennen die op ontbrekende terreinen deskundigheid kunnen leveren en het inrichten en uitvoeren van een goed arbobeleid op de hoogte zijn van de manier waarop de aanwezige arborisico's zo laag mogelijk kunnen worden. deze risico's zijn beschreven in de risico-inventarisatie en evaluatie (rie). hoe groter de risico's in het bedrijf, hoe hoger het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker. de risico-inventarisatie en -evaluatie van het bedrijf en het bijbehorende plan van aanpak vormen de basis voor wat de preventiemedewerker moet weten. de preventiemedewerker is bij voorkeur een medewerker uit uw eigen bedrijf. in bedrijven tot 15 werknemers mag u als werkgever deze taken op zich nemen. de kennis van de preventiemedewerker moet afgestemd zijn op de risico's binnen uw bedrijf.
http://www.preventiecoach.nl/

Pluspunt - Adm. diensten
Pluspunt - Adm. diensten
http://www.pluspunt.biz/

Klanttevredenheidonderzoek
Klanttevredenheidonderzoek
http://www.key-quality.nl/index.php?file=kinderopvang.htm&menu=4&image=7

Kober Advies
Onze ervaringsadviseurs kennen de uitdagingen ?n valkuilen, waardoor zij uw specifieke vraag kunnen vertalen in professionele en vooral praktische oplossingen. Met oog voor de medewerkers die de oplossingen in uw organisatie moeten gaan waarmaken. Immers, zij zijn de sleutel voor de totstandkoming van kwaliteit!
http://www.koberadvies.nl/

Kintraco, HKZ-certificering
Specialist op het gebied van het opzetten, implementeren, onderhouden en optimaliseren van praktische kwaliteitssystemen voor iso- en vca-certificering en een groot aantal andere normen.
http://www.kintraco.nl/

Kinderopvang.tevreden.nl
Kinderopvang.tevreden.nl
http://www.kinderopvang.tevreden.nl/

Kinderdagverblijf Bouwen?
Homepage meta discription
http://www.svenskahuis.nl/

Limpens & Partners
Limpens & Partners
http://www.limpens.nl/

Marktanalyses
Marktanalyses
http://www.buropool.nl/

Paperkids
Paperkids
http://www.paperkids.nl/

Organiseren van Mens en ICT
Organiseren van Mens en ICT
http://www.omix.nl/

Oak, kwaliteit kinderopvang
Oak, kwaliteit kinderopvang
http://www.bureau-oak.nl/

Nieuwhuis Consult
Maak gebruik van  nieuwhuis consult, voor advies en training op het gebied van: kwaliteitszorg, arbo en veiligheid, voedselveiligheid, milieuzorg, management met certificering als middel en organisatieverbetering als resultaat. advies en training bij certificering: iso 9001 kwaliteitsmanagement, hkz, vca, vcu, risico inventarisatie en evaluatie, rie, iso 13485, haccp, brc, brl en keuren nen 3140. niet rapporteren, maar samen implementeren! geen dikke handboeken, maar praktische oplossingen. de interne audit is hierbij een handig hulpmiddel.
http://www.nieuwhuisconsult.nl/

Zozijn
Van harte welkom op de website van zozijn. zozijn is een professionele dienstverlener, die kinderen en volwassenen met beperkingen ondersteunt om te komen tot maximale zelfontplooiing en regie over hun eigen leven.
http://www.zozijn.nl/

Gerelateerd
  • Nog Geen
Er staan 51 links op deze pagina.
© Besteoverzicht - Privacy